ATHENA FILM

Athena maakt communicatie en gedrag inzichtelijk met film en training.

Wij geloven dat je met een simpele, creatieve en daadkrachtige aanpak met veel humor je leerdoel sneller kan bereiken.
Kern daarbij is dat deelnemers (trainees) zich praktische vaardigheden eigen maken en niet verdrinken in abstracte modellen.
Onze wijze van werken is laagdrempelig en zorgt ervoor dat mensen een grotere vitaliteit en vertrouwen in zichzelf ontwikkelen.

De films van Athena dienen ter intensivering van trainingen en opleidingen en zijn voorzien van professionele trainingshandleidingen en werkboeken. Bestemd voor trainers, docenten, mediators, teamleiders, managers, HR directeuren.

Contact
Athena Film
Wieke van Pelt
wieke@athenafilm.nl
06 301 301 98